This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Framtidsperspektiv


Folkbildningens pedagogiska särart

Se följande videoklipp:

Introduktion och presentation
http://youtu.be/Fl_g32GbuOM

Pedagogik för ett gott nätkursklimat
http://youtu.be/tSLyOkrTVdo

Social Media in Plain English (kort film - engelskt tal)
http://youtu.be/MpIOClX1jPE

Flyktig nätkultur eller folkbildning på nätet

 

Diskutera vilken roll folkbildningen kommer att få på webben i framtiden. Finns det något unikt med folkbildning? Vad är det vi bidrar med?

 

Task Discussion