This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Vad har vi lärt oss?


Vilka mål hade vi den här veckan och har vi uppnått dem

I studieplanen har vi skrivit att målen under den här veckan skulle vara att ge

 • kunskap att använda Folkbildningsnätets olika resurser 
 • praktiska färdigheter av olika webverktyg och tjänster och kunna använda dessa på ett mångsidigt sätt med hänsyn till olika former av lärande 
 • egen ökad digitala kompetens

 

Diskutera

Väg samman vad vi gör på FC Folkbildning och här på P2PU. Tycker du att vi lyckats med målen? Är utmaningar på P2PU ett bra komplement till de övriga övningarna? Har du lärt dig något nytt?

Task Discussion


 • Simon Larsson said:

  Dessa mål har absolut uppnåtts :)

  Jag personligen har fått större insikt i vad mycket bra material det finns som jag tidigare inte har känt till. Främst väldigt mycket bra gratismaterial som bara är att hämta hem och använda sig av.

  Övningarna på P2P är ett riktigt bra komplement. Det gör att om man känner att de "lätta" var för enkla, så har man ändå något att "bita" i och lära sig och utvecklas av. Mycket bra tänk :)

  on Nov. 15, 2012, 2:45 p.m.
 • Hocke said:

  Jag tycker de båda kompletterar varandra och deltagare med olika erfarenhet ändå kan få ut något av kursen. Twitterchatten tycker jag var kul att testa och jag ser fram emot nästa vecka.

  on Nov. 2, 2012, 4:36 p.m.