Rebecca Kahn

Because I helped to create an awesome challenge...

Länk till inlämnat arbete


Framsteg:

  • Mottaget 3 utvärdering av 3 behöver utvärderingas.
  • De inskickade utvärderingarna ger arbetet ett totalt medelbetyg på 3,56 (måste vara minst 3 för medalj som ska ges bort).Utvärderingar