P2PU Open Source Developer Medalj

Contributed source code to Lernanta (the software running P2PU.org).

Krav:

Commit a fix or improvement to Lernanta on Github (https://github.com/p2pu/lernanta/)Andra medaljer du kan ansöka för:


Deltagare som fick denna medalj:


Dirk Inkbug

Denna medalj kan fås från dessa Utmaningar:


Contributing To Lernanta Challenge


Deltagare som ansöker om denna medalj:


2 Fått, 3 Väntar