Super Blogger
Super Blogger

Inlämning

Anonym

make an html document and tested in Chrome...used shortcuts in Textmate. Im on my way to html wizardry!

Länk till inlämnat arbete


Framsteg:

  • Mottaget 1 utvärdering av 1 behöver utvärderingas.Utvärderingar