Registrera


Vem som helst kan följa en course på P2PU. Deltagande är nästa nivå av engagemang. Den som registrerar sig beskriver sitt intresse för ämnet och förbinder sig att arbeta med resten av deltagarna. Svara på följande frågor om du vill bli en deltagare eller organisatör.

Standard

Dessa registreringsfrågor är generella för alla studiegrupper, kurser, ... i P2PU. Svaren på frågorna visas offentligt när du accepteras.

  • Vad fick dig intresserad av detta ämne?
  • Vad hoppas du uppnå genom att delta?
  • Vill du hjälpa till med att organisera denna course?

Offentliga svar

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna course. Svaren på frågorna kommer visas offentligt du har accepterats.

Welcome! Please answer ALL THREE items to become a member of the course:

  1. Join the announcement Google Group http://groups.google.com/group/ed218arcadia
  2. Write a paragraph about yourself, with links to any blogs or sites you would like to share
  3. Name three themes about early mathematics that are UNIQUELY YOURS - what you really, really care about. These themes will be used to plan weekly activities in the second half of the course. Explain what each theme you named is about, for you. You can see other people's answers on the sign-up page http://p2pu.org/en/groups/ed218-developing-mathematics-the-early-years/sign-up/

Mind map of the submitted themes: http://mind42.com/pub/mindmap?mid=994691af-7ac0-42ac-b297-0279be4568fa


Svar