Registrera


Vem som helst kan följa en course på P2PU. Deltagande är nästa nivå av engagemang. Den som registrerar sig beskriver sitt intresse för ämnet och förbinder sig att arbeta med resten av deltagarna. Svara på följande frågor om du vill bli en deltagare eller organisatör.

Standard

Dessa registreringsfrågor är generella för alla studiegrupper, kurser, ... i P2PU. Svaren på frågorna visas offentligt när du accepteras.

  • Vad fick dig intresserad av detta ämne?
  • Vad hoppas du uppnå genom att delta?
  • Vill du hjälpa till med att organisera denna course?

Offentliga svar

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna course. Svaren på frågorna kommer visas offentligt du har accepterats.

What role does multimedia play in your classroom?
 
Do you create your own multimedia, use multimedia made by others or both?
 
What multimedia tools/platforms do you use?

Standardsvar mellan deltagare

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna course. Svaren på frågorna kommer visas för alla deltagare när du har accepterats.

What do you teach?

Where do you teach?

What is your email address?

Can you commit to complete the tasks in this course?


Svar