Lär dig vad som helst med dina vänner.

Med P2PU arbetar vi tillsammans för att lära oss ett ämne genom uppgifter, bedöma egna arbeten och grupparbeten, och ge konstruktiv återkoppling.

This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.


Deltagare som har erbjudit sin hjälp


New Directions Secondary School ShamarS

Deltagare för utmaningen


religionedu Ruth Velasquez traianbruma mauriciojs Miguel ZoeC kwabena sarh