Registrera


Vem som helst kan följa en course på P2PU. Deltagande är nästa nivå av engagemang. Den som registrerar sig beskriver sitt intresse för ämnet och förbinder sig att arbeta med resten av deltagarna. Svara på följande frågor om du vill bli en deltagare eller organisatör.

Standard

Dessa registreringsfrågor är generella för alla studiegrupper, kurser, ... i P2PU. Svaren på frågorna visas offentligt när du accepteras.

  • Vad fick dig intresserad av detta ämne?
  • Vad hoppas du uppnå genom att delta?
  • Vill du hjälpa till med att organisera denna course?

Offentliga svar

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna course. Svaren på frågorna kommer visas offentligt du har accepterats.

  • When and where are you writing with students?
  • What's one aim you have for your time in this course?  Do you have the necessary time to accomplish that aim over the next six weeks while supporting and exploring course topics with others?
  • In two sentences or less, what's the last book that you read that you liked? 

Standardsvar mellan deltagare

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna course. Svaren på frågorna kommer visas för alla deltagare när du har accepterats.

  • What do you teach (grade and subject), at what school, and what is your email address?

Svar