This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Folkbildningspedagogik


En kort introduktion

Det finns mycket att säga om folkbildningspedagogik och det går inte att ta upp allt här. Du får ett litet smakprov som förhoppningsvis får dig att söka mer kunskap. Det finns två huvudspår för dig som cirkelledare:

 • Studieförbunden arrangerar kostnadsfria ledarutbildningar
 • Alla studieförbund och folkbildningsrådet har tagit fram en fem veckor lång kostnadsfri utbildning om distanspedagogik. Det är dessutom en distanskurs :-)

 

Hör med din kontaktperson på ditt studieförbund om nästa kursstart.

Se den här filmen:

Folkbildning i sammanfattning

I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. Då som nu var motiven att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren och ofta att påverka och förändra förhållanden i samhället.
 
En demokratisk samtalskultur har utvecklats inom folkbildningen, grundad på tolerans mot oliktänkande och respekt för sakliga argument och fattade beslut. I det dagliga folkbildningsarbetet tar den sig uttryck i att deltagarna har ett stort inflytande och gemensamt är med och formar innehåll och uppläggning.
 
Diskutera
 • Hur tillämpar vi folkbildningens grundinställning i distanscirklar`?
 • Dela med dig av dina bästa pedagogiska tips.

任务讨论


 • Anne-Marie said:

  Det finns flera skillnader mellan att ha cirkel på nätet och att ha den i en lokal. Man träffas ju inte fysiskt på nätet. Men det tycker jag att man lätt kan komma över genom att ha gruppchatt  eller videokonferens och genom att uppmuntra deltagarna till att använda forumet flitigt. Man kan t ex ställa frågor och ha små självtester. Sen har jag läst en undersökning (nånstans, var?) ganska nyligen om högskolekurser på distans och campus där distansstudenterna hade bättre resultat än de andra. Det kan visserligen bero på många olika saker, men en av dem är ändå att distanskursen jobbar man med kontinuerligt under veckan och på sina egna tider - och då är man kanske mer motiverad att lära sig. Sen är det ju också det att distanskurser av alla slag gör det möjligt för många fler att vara med. Och det blir billigare och mer miljövänligt (inga transporter till och från kursen) Så ur folkbildningssynpunkt är utvecklingen av distanskursen bara positiv, jag kan inte se det på nåt annat sätt. Jag tror inte att de fysiska kurserna försvinner för det är ju också kul att gå iväg en gång i veckan och träffa likasinnade, dricka kaffe och så. (Fast man kan ha en gemensam kaffepaus vid gruppchattstillfället också)

  on 十二月 3, 2012, 7:19 a.m.
 • Helena Norberg said:

  Jag tycker att Folkbildningens principer verkligen gäller när vi kommer till distansutbildning, alla (som har en dator med internetuppkoppling) kan delta, vi löser gemensamt problem som dyker upp och vi kan vara flexibla när det gäller tiden vi träffas. Det är inte bara en kväll som gäller utan en hel vecka som jag kan arbeta på. Första cirkeln ska jag gå in och kolla en gång om dagen, kanske oftare, för att få igång samspelet i klassrummet.

  Bästa tips: När det gäller just den här cirkeln är det "en ruta i taget" som gäller, då kan man samtidigt ta upp alla olika symaskiner som finns med dess olika förutsättningar. Svårigheterna ökar succesivt ruta för ruta och tekniken i varje ny ruta bygger på den förra. Jag tror det kommer att bli mycket filmsnuttar.

  Helena i Kiruna

  on 六月 11, 2012, 7:33 a.m.
 • Hocke said:

   

  Vi tillämpar folkbildningens grundinställning genom att ge utrymme och uppmuntra alla deltagare att delta i ett livfullt samtal under hela studiecirkeln. Jag som cirkelledare tar hellre ett steg tillbaka och lyssnar och låter de övriga deltagarna diskutera. Och om det behövs skjuter jag in nya perspektiv eller frågeställningar så att samtalet fortsätter. 
   
  Ett pedagogiskt tips? Det har fungerat bättre när jag stegvis introducerat cirkelmaterial och funktioner i lärplattformen. Det finns en risk av överbelastning om allt ligger uppe från början. Men det beror så på vilka deltagarna är. Jag personligen uppskattar när allt material ligger uppe. Då kan jag jobba på och förbereda mig inför de diskussioner som kommer. I en kamratcirkel där man inte betalat någon cirkelavgift utan är några vänner som studerar tillsammans, där är det vanligast att allt förberett material ligger uppe redan från start. 
  on 五月 22, 2012, 11:48 a.m.