Registrera


Vem som helst kan följa en learning arg på P2PU. Deltagande är nästa nivå av engagemang. Den som registrerar sig beskriver sitt intresse för ämnet och förbinder sig att arbeta med resten av deltagarna. Svara på följande frågor om du vill bli en deltagare eller organisatör.

Standard

Dessa registreringsfrågor är generella för alla studiegrupper, kurser, ... i P2PU. Svaren på frågorna visas offentligt när du accepteras.

  • Vad fick dig intresserad av detta ämne?
  • Vad hoppas du uppnå genom att delta?
  • Vill du hjälpa till med att organisera denna learning arg?

Offentliga svar

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna learning arg. Svaren på frågorna kommer visas offentligt du har accepterats.

Have you ever played an ARG?

Have you ever written interactive fiction?

Have you ever done collaborative storytelling?


Standardsvar mellan deltagare

Dessa registreringsfrågor är speciellt för denna learning arg. Svaren på frågorna kommer visas för alla deltagare när du har accepterats.

Have you used any augmented reality apps?

Have you ever used Google+ Hangout?

Have you ever used Second Life for a meeting?


Svar