posted message: Ohio! o genki desu ka? How do I ask "How was breakfast"? (Gohan wa nomi masu desu ka? <('.'<))