Gheorghiţa Nistor
E-mail: gheorghitalazar@yahoo.com; nistorgheorghita@gmail.com
Studii: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Secţia Asistenţă Socială, 1991-1995, Master Politici Sociale, 1995- 1996; Anul şi instituţia obţinerii doctoratului: Universitatea Bucureşti, 2003; Experienta profesionala: -1998 – prezent: Cadru didactic universitar Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra de Asistenţă Socială, 2006-prezent: conferentiar;
-2014, nov. – prezent: Institutul de Economie Mondială – Academia Română, expert in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/140106 „Studii doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamnetală şi aplicată românească.” - 1995-2003, cercetător ştiinţific, INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI- INCERTRANS Bucureşti, Departamentul Factor Uman şi Sociologie în Transporturi; - 1999-2002 Cercetător ştiinţific, şef adjunct, INCERTRANS Bucureşti;
- 2009– prezent: membru în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior); - 2009 – prezent: auditor extern calitate în domeniul învăţământului universitar; - 2013 – prezent: expert în cadrul Centrului Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor, Ministerul Educatiei Natrionale (CNED-MEN). - 2012 – prezent: membru in Editorial Board al revistei Interpersona: An International Journal on Personal Relationships, ISSN 1981–6472, a Journal on Relationships, Society & Culture, www.interpersona.org