הקורס נוצר כדי ללמוד ולדון בנושא של למידה שיתופית מקוונת