Två av Wordpress styrkor är stödet för att låta flera användare bygga en bra webbplats tillsammans. När man bygger en webbplats tillsammans är det dock lätt att missförstånd eller dylikt ställer till problem. Därför kan man konfigurera WordPress så att olika användare har olika befogenheter.

Med andra ord kan du ta hjälp av andra för att fylla webbplatsen med innehåll, men samtidigt begränsa deras rättigheter så att de inte kan byta utseende på webbplatsen eller ställa till med sådant som i dina ögon är fel.

Vi utgår från "Skapa en webbplats med Wordpress – så använder du publiceringsverktyget" av Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson från .SE:s Internetguide, nr 28, Version 4.0 2013