This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Målen i momentet


Har vi uppnått dem?

I detta tredje moment hade vi satt upp följande mål.

 

  • få ökad förståelse för folkbildningens möjligheter att använda nätbaserat lärande på ett folkbildningsmässigt sätt 
  • praktiskt testa att använda onlinemöte som alternativ till fysiska mötet
Tycker du att vi uppnått dem?

Task Discussion