This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Studieplan och Arbetsplan


 

Jag har skapat en glogster med vår studieplan. 

Se här: http://www.glogster.com/hockew/studiecirkel-om-dataspel/g-6lhbemd2r5hdbg94mfh7ra0

Arbetsplan

Moment 1 Moment 2  Moment 3 Moment 4  Moment 5 Moment 6

 

Moment 1 v21+v22 Rekrytera deltagare, planera cirkeln, välja spel
Moment 2 v23 Installera och komma igång
Moment 3 v24 Strategi och taktik
Moment 4 v25 Berättelsen, miljön, karaktärerna
Moment 5 v26 Grafik, ljud, spelkontroller
Moment 6 v27 Utvärdering och avslut

 

PS. Jag har gulmarkerat det moment vi är på just nu. Naturligtvis kan vi diskutera det vi känner för. Men fokusen ligger på de här delarna under respektive moment.

Är det något du tycker saknas eller vill ändra på? 

Task Discussion