This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Utvärdering


Frågor att diskutera

  • Var det här ett intressant sätt att spela på?
  • Gav det något mervärde att spela i en studiecirkel?
  • Hur ser vi på samarbetet med Studiefrämjandet (kommunikation, lokaler, stöd etc.)?
  • Vill vi göra det här fler gånger? Är det något vi behöver ändra på i sådana fall?

 

Task Discussion