This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Digital Identitet


Skapa en profil sida som beskriver dig själv
ÄMNE OFULLSTÄNDIG GODKÄND BRA MYCKET BRA
CV Saknar ett CV. Har ett CV, radar upp ens erfarenheter men specifierar inte vad man har haft för uppgifter på en arbetsplats tex.
Skriver för personligt.
Har ett CV som är komplett med erfarenheter och uppgifter. CV:t är speciellt utformat för ett speciellt yrke, allting är gjort för ett speciellt företag. Mer arbete eftersom man måste göra ett nytt CV varje gång man ansöker till någonting, men klart det mest kvalitativa alternativet.
Cover letter Saknar ett cover letter. Har ett cover letter, man skriver lite för personligt och delar med sig av delar som arbetsgivaren tnte behöver veta, eller skriver för invecklat om någonting. Har ett cover letter, skriver artigt och tydligt, lämnar inte för mycket personlig information. För att nå den högsta nivån behöver man nog nästan känna personen i fråga, eller åtminstone ha en uppfattning om hur denne är som person. När man vet det kan man utforma cover letter:et för att tilltala denna specifika person.
Profil Bilder (seriösa sammanhang) Har orelevanta bilder som inte visar vem du är. Man har bilder på sig själv. Man har bilder som visar en professionell sida av en själv. Man har en video presentation där man gör en kort presentation av sig själv.

 

Task Discussion