This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Personlig Lärmiljö


Öka din digitala kompetens med olika webbverktyg
ÄMNE OFULLSTÄNDIG KAN FÖRBÄTTRAS GODKÄND BRA MYCKET BRA

Informations-sökning

Du kan inte hitta relevant information om ditt område

Du kan söka efter och hitta relevant information

Du kan hitta information och applicera denna information i problem och exempel

Du kan söka efter och hitta relevant information, applicera denna information i problem och exempel, och diskutera informationen och ämnet med andra

Du kan hitta relevant information, applicera informationen i riktiga problem, du kan läsa och diskutera de senaste rönen inom ämnet du studerar, med innehåll från ledande frontfigurer och experter inom området

Microblogg och blogg

Man är oförstående av navigering och konceptet

Testa att följa en #-tag på Twitter och ta inspiration av andras bloggar

Inget konto, man kan navigera och läsa.

Man har ett konto och kan grundfunktionerna

Man förstår sig på kulturen, begrepp, man bidrar med eget innehåll och kan alla funktioner

Bokmärkestjänst

Du har inget system för att lagra sidor med information

Följ en lista eller grupp, som intresserar dig Du kan delta i andras bokmärkessamlingar Du har ett konto (t.ex. Diigo) och använder etiketter för de sidor du vill återkomma till Du delar egna grupper och listor och har flera användare som bidrar med material

 

Task Discussion