This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Open Badges


Använd matriser för att bedöma informell kunskap

 

 

ÄMNE OFULLSTÄNDIG GODKÄND BRA MYCKET BRA
Informell kunskap Ingen känner till dina kunskaper Du beskriver dina kunskaper i ett CV och anger referenser (t.ex. Jag kan spela gitarr) Det finns exempel som kan visas upp i en portfolio (t.ex. webbsida, video eller förställningar) Någon utomstående har lämnat sin bedömning (t.ex. Betyg/diplom, Open Badge, community kudos)
Tutorials Dåligt utformat och oförståligt språk med konstiga begrepp. Förståligt, men inte effektiv eller detaljerad lärande. Ett effektivt sätt att lära. Ett väldigt effektivt, men även mycket detaljerat och en bra fart på lärandet så att man hinner med.
       
 

 

Task Discussion