This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Buggar


Har du upptäckt fel i P2PU? Dela med dig så kan vi hjälpas åt och lämna rapport till utvecklarna.

Task Discussion


  • Hocke   Nov. 10, 2012, 7:10 a.m.

    Embedd-funktionen är också lite skakig. Det rekomenderas att du går in i html-läge för att få allt att fungera. Det är ett kännt problem och ska åtgärdas.

  • Hocke   Nov. 10, 2012, 7:08 a.m.

    Det finns problem med texteditorn när vi kommenterar. Exempelvis fungerar det inte att sätta olika rubriker. Det är ett kännt problem och något utvecklarna har på sin att-göra-lista.