This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Översättningen till svenska


Är det något i översättningen du tycker är fel eller bristfällig? 

Här har vi tidigare jobbat med översättningen: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/p2pu-svenska

Task Discussion