This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Fullständig beskrivning


Fyll i study group'ens fullständiga beskrivning. På denna sida kan du:

  • Beskriv syftet med study group och inlärningsmål för de uppgifter som finns.
  • Beskriv din roll i denna study group. Vad fick dig intresserad av det här ämnet? Vad hoppas du uppnå genom att organisera denna study group? Är du en expert, entusiast eller nybörjare?
  • Ange förkunskaper och förmågor som behövs för att delta i study group, avsett startdatum, uppskattat tempo, engagemang, mängden arbete, och hur länge deltagarna kan förvänta sig att arbeta tillsammans (ett par dagar, några veckor, eller för alltid).
  • Ange övrig information som kan vara användbar för medlemmar som är intresserade av att gå med i study group. På vilka sätt kan deltagarna förvänta sig att bidra till skapande av uppgifter och bedöma varandras\' bidrag? Vad kommer slutuppgiften bestå av?

Task Discussion