This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Träffar och planering


Träffar

Det är alltid trevligt att träffas i verkligheten eller på nätet. Här är några hjälpmedel som vi kan använda:

 

Planering

Vad tror ni behöver göras för att få fart på den här plattformen? Vad kan vi göra? Vad diskuteras i det internationella forumet som vi skulle kunna tycka till om eller hjälpa till med?

Några områden att börja diskutera

  • Marknadsföring
  • Goda exempel
  • Pedagogiskt stöd
  • Vårt community

Task Discussion