This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Fullständig beskrivning


Hur kan vi hjälpa seniorer att komma igång med internet?
Tillsammans diskuterar vi seniorers behov, vad som behövs för att komma igång och motivation för att bli digitalt delaktig i dagens internetsamhälle. Kursen blandar diskussioner mellan teknik och pedagogik.

 1. Anmälan till kursen.
 2. Vad har seniorer för behov av internet?
 3. Hur kan seniorer komma igång med internet, utrustning, program?
  Hur kan seniorer utbildas på egna villkor och tidigare förkunskaper?
 4. Vad finns på internet; bloggar, samhälle, molnet?
  Hur skyddas seniorer mot digitala faror och bedragare, säker användning av internet?
 5. Hur kan seniorer söka kunskap på nätet?
  Hur kan internet användas för livslångt lärande?
 6. Övningsuppgift, lära seniorer om internet.
 7. Kursavslutning.
   

Om kursen:
Längd 1-2 veckor i egen takt.
Deltagaren lämnar in kommentarer för varje delmoment, utför en praktisk övning och en avslutande utvärdering av kursen. Har du ont om tid kan du avstå från "uppgift B" inlämningar.

Förkunskaper:
Deltagare i kursen förväntas ha god datorkunskap och är vana Internetanvändare.

Mål:
Efter avslutad kurs har deltagaren förståelse för seniorers behov av Internet och den teknik som behövs för att komma igång med Internet. Deltagaren kan utbilda seniorer om Internetanvändning och kan vara en pedagogisk resurs i liknande kurser.

Betyg:
Deltagare som slutför kursen kan begära ett informellt intyg från organisatören.
Intyg A ges till deltagare som lämnat in "uppgift A" + praktisk övning + kursutvärdering.
Intyg B ges till deltagare som även har lämnat in alla "uppgift B".
Kurser på P2PU ger inte studiepoäng.

Om kursen och P2PU:
Denna kurs startades som en pilotkurs på P2PU Sverige som underlag för andra kurser.
Kopiera gärna denna studiegrupp och anpassa innehållet med något ämne som du brinner för. Kursen bygger på att deltagare delar med sig av sina erfarenheter och skapar innehållet tillsammans som öppet lärande (se även Open Education Week).

Om organisatören:
Kursen drivs ideellt av organisatörer med erfarenhet av Internet, pedagogik och digitalt utanförskap.
Organisatör av denna kurs: Lars "Leo" Larsson.

Om bilder och logotyp:
Bilder som används får publiceras fritt under Creative Commons licensvillkor.
Logotypen är baserad på Crystal Clear iconset och används under LGPL licensvillkor.

Task Discussion