This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Vad finns på Internet


Denna uppgift består av två deluppgifter.
Läs senaste kommentarerna och lämna två egna kommentarer.

 • Vad finns på Internet; bloggar, samhälle, molnet?

  Internet kan låta komplicerat när man pratar om teknik och verka oändligt stort. I själva verket behöver en ny internetanvändare bara ta del av en mycket liten del av internet för att klara sin vardag och sedan lära sig att söka efter nya webbsidor och tjänster vid behov.

  Vilka webbplatser och tjänster tror du att en nybörjare på Internet behöver känna till för att klara av de första stegen i ett digitalt uppkopplat samhälle? Vad behöver man mer lära sig för att kallas en van användare som läser artiklar i tidningen och samtalar med andra om Internet? När är man en avancerad användare och är det samma sak som en "nätmedborgare"?

  Uppgift A: Skriv förslag på vad internetanvändare behöver kunna som nybörjare, van användare och avancerad användare. Avsluta med dina egna tankar om vad en nätmedborgare är.

   
 • Hur skyddas seniorer mot bedragare, säker användning av internet?

  En van användare är källkritisk och kan ofta skilja mellan dikt och verklighet på Internet. En van användare vet att lockande reklam och uppmaningar att installera program ofta leder till problem.

  Ett tränat öga hittar den information som man letat efter och undviker andra rutor, men vad gör en nybörjare när det plötsligt visas ett fönster med falska varningar om virus? Hur kan man lära sig att skilja äkta mejl från spam med information som ser ut att komma från en bank eller en släkting som behöver omedelbar hjälp med pengar?

  Uppgift B: Reflektera över faror du möter på internet och information som visas i meddelanden. Hur kan man veta säkert vem en avsändare av ett e-postmeddelande är? Vilka råd vill du ge andra deltagare om hur seniorer undviker att bli lurade på Internet?

   

Mål: Veta om olika kunskapsnivåer för internetanvändare och kunna värdera rätt kunskapsnivå för en senior som ska utbildas. Kännedom om faror på internet för att kunna ge stöd om något oväntat händer i datorn och motverka rädsla.
Tid: 2+2h

Webbtips uppgift A:
Enterinternet.se
,internetkunskap.se, Flöden, kvitter och statusuppdateringar, Wikipedia - Bloggar, Google om nätmedborgare, om molnet och internet 

Webbtips uppgift B:
PTS
, Telekområdgivarna, Google om surfa säkert

Task Discussion