This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Komma igång med Internet


Denna uppgift består av två deluppgifter.
Läs senaste kommentarerna och lämna två egna kommentarer.

 • Hur kan seniorer komma igång med internet, utrustning, program?

  För att komma åt internet behövs en internetanslutning och en enhet med en webbläsare. Vilken utrustning behövs, internetabonnemang, dator eller surfplatta eller mobiltelefon? Vilken webbläsare och andra program kan användas?

  Uppgift A: Fundera över kostnad, användarvänlighet och support. Skriv ner dina förslag på vad seniorer behöver för utrustning och program för att komma igång med internet.
   
 • Hur kan seniorer utbildas på egna villkor och tidigare förkunskaper?

  Hur kan man förklara teknik och lära användning av internet för någon som inte är "digitalt infödd"? Hur har tekniken förändrats över tid och vilka likheter finns det med teknik som seniorer redan känner till? Vad behöver de veta (och inte veta) för att komma igång med internet?

  I datorprogram används ofta en fyrkantig ikon för att representera menyn spara, det är en diskett som användas till äldre datorer men saknas i moderna datorer. En dator kallades ofta för "hårddisk", vad kallar man det idag när en dator även är en surfplatta och en smart mobiltelefon?

  Uppgift B: Skriv ner exempel eller dina egna tankar om hur seniorer lär sig ny teknik, som kan hjälpa andra deltagare att lära ut internet till seniorer.
   

Mål: Kunskap om teknik och kostnad för användning av internet. Förståelse av en seniors möjligheter att ta till sig ny teknik.
Tid: 2+2h

Länktips uppgift A:
Kursmaterial i tre delar för nybörjare
, komma igång tips på Google,
Telekområdgivarna
, Telepriskollen, Bredbandskollens åtgärdstips, .SE om prisvärt bredband

Söktips uppgift B:
Röster om "Digitalt infödda"
, teknik förr och nu, äldre och teknik, äldre lär internet, använda en personas

Task Discussion