This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Internet och livslångt lärande


Denna uppgift består av två deluppgifter.
Läs senaste kommentarerna och lämna två egna kommentarer.

 • Hur kan seniorer söka kunskap på nätet?

  På internet finns en enorm mängd kunskap och nätgemenskaper där allt mellan himmel och jord diskuteras. Internet kan användas som ett gigantiskt uppslagsverk, för den som vet hur man söker efter information.

  Uppgift A: Beskriv kort hur du söker kunskap på internet, hur avgör du att en sida är pålitlig? Finns det andra resurser i samhället som hjälper seniorer att hitta information eller kunskap på internet? Vilken betydelse tror du att sökkunskap har om 10 år?
   
 • Hur kan internet användas för livslångt lärande?

  Det talas om en digital generationsklyfta, informationssamhället eller kunskapssamhället och vikten av ett livslångt lärande - att kontinuerligt lära om samtidens samhälle och teknik. Vad innebär det för en senior?

  I dagens samhälle är vi på väg från ett hierarkiskt organiserat samhälle till en mer dynamisk och nätverksbaserad modell likt den deltagarkultur som finns på internet. På internet kan även eleven vara lärare, det är normalt att ha flera olika identiteter och ingå i olika kulturer utanför landets gränser och

  Uppgift B: Vad har äldre för kunskap de kan lära ut? Vilka möjligheter finns på internet för att sprida kunskap? Reflektera över hur äldre kan vidareutbilda sig och även lära ut genom internet.

   

Mål: Lära ut betydelsen av att kunna söka efter information på internet. Identifiera resurser i samhället som hjälper seniorer att hitta information på internet. Kunskap om möjligheter till utbildning i det lokala samhället och på det globala internet.
Tid: 2+4h


Webbtips uppgift A:
Söktips för Google
, söktips för Bing, SeniorNet Sökskolan, Folkbibliotek, Skolverket PIM Söka

Söktips uppgift B:
Digital klyfta
, informationssamhälle, kunskapssamhälle, livslångt lärande senior
Öppet lärande, Google Groups , Google Sites - Seniordata 2, svensk Wordpress
Öppna kurser DSV
, YouTube Edu, Flexspan, re:flex, TED

Task Discussion