This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Dialoger


  • Ha ett driv  i dialogen där personerna inte bara svarar ja eller nej på frågor. Att det inte blir stopp i dialogen, såvida det inte är syftet :-)
  • Väv in miljöskildringar och försök få personenrnas karaktärsdrag komma fram i dialogen.
  • Läs dialogen högt för dig själv. Oftast hör man då om den haltar.
  • Ha bara med det nödvändigaste. Fråga er om den här dialogen är nödvändig för att driva berättelsen framåt. Stryk annars.


Läs råden och kommentarerna på den här bloggen

http://skriva.net/index.php/2005/11/10/dialoger/


Övning

Skriv ett samtal mellan tre personer på ett bröllop som på olika sätt är missnöjda med brudparet.

Task Discussion