This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Fullständig beskrivning


Fyll i course's fullständig beskrivning. På denna sida kan du:

  • Beskriv syftet med course och inlärningsmål för de uppgifter som finns.
  • Beskriv din roll i denna course. Vad fick dig intresserad av det här ämnet? Vad hoppas du uppnå genom att organisera denna course? Är du en expert, entusiast eller nybörjare?
  • Ange förkunskaper och förmågor som behövs för att delta i course, avsett startdatum, uppskattat tempo, engagemang, mängden arbete, och hur länge deltagarna kan förvänta sig att arbeta tillsammans (ett par dagar, några veckor, eller för alltid).
  • Ange övrig information som kan vara användbar för personer som är intresserade av att gå med i course. På vilka sätt kan deltagarna förvänta sig att bidra till skapande av uppgifter och bedöma varandras\' bidrag? Vad kommer slutuppgiften består av?

Task Discussion