This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Inledning och avslutning


Övning

  • Skriv av första meningen i minst två av dina favoritböcker och berä'tta varför du gillar dem.
  • Kommentera tre andras inlägg
  • Skriv vad du tycker är typiskt för ett bra slut i en berättelse

Task Discussion