This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Vecka 2 Redigera och kommentera


Vi kommer under den här studiecirkeln redigera och kommentera varandras texter. På det sättet tränar vi oss att läsa texter kritiskt och hitta sätt att förbättra dem. Ingen bok skrivs färdig från första till sista sidan, den redigeras alltid.

Tänk på det här:

  • Koncentrera dig på det som är bra och har potential. Beröm varandra. Se möjligheterna i varandras texter!
  • Låt texten vila. Om du återkommer till texten en vecka eller en månad senare ser du den med helt andra ögon. 
  • Läs dina texter som om de var någon annans. 
  • Leta efter klyschor och uttjatade liknelser eller talspråk.
  • Flyter dialogen naturligt?
  • Tappas någon karraktär bort?
  • Gestaltar författaren viktiga passager i berättelsen?
  • Bryr sig författaren om sina karaktärer. Skildras viktiga händelser snabbt och sporadiskt.

 

http://youtu.be/vgFYrm4OOOI

 

Uppgifter

Är det något som saknas i listan ovan? Hur gör du när du redigerar skönlitterär text?

 

Om du skriver noveller

Den här veckan ska du skriva en novell på 1-3 A4:or, 350-1050 ord. Temat är Olydnad

Task Discussion