This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Gestaltning och miljöskildring


Det finns några saker man brukar ta upp.

* långa miljöskildringar blir ofta tråkiga. Fråga er om de verkligen behövs för att berätta er story. Det är bara det mest nödvändiga som skall vara med i era berättelser.

Exempel
Om det i början av novellen hänger ett gevär ovanför den öppna eldstaden skall det avfyras innan novellen är slut. Och i eldstaden skall några papper ha brunnit upp.:D

Alltså. Det som beskrivs skall också användas. I synnerhet i noveller. I romaner kan man kosta på sig mer "fluff".
* försök väva in miljöbeskrivningarna i dialoger. Pytsa ut dem lite efterhand så blir det inte så mycket att ta in för läsaren

Läsaren vill inte veta allt, lämna det mesta åt deras fantasi. Men du som författare ska veta exakt hur många småmynt en karaktär har i sin ficka, även om du inte skriver det.

Gestaltning

Beskriv inte bara hur något är. Det blir tråkigt och ointressant. Skriv istället på vilket sätt någon ter sig när de gör eller känner något. Då skapas bilder i läsarens huvud.

Exempel utan gestaltning.
Frida är arg.

Exempel med gestaltning.
Frida knycklade ihop pappret till en liten boll och kastade den i papperskorgen. Hon stampade i golvet så det ekade i korridoren och vrålade: Nej!

Övning

  • Diskutera gestaltning och miljöbeskrivningar. Verkar det vettigt det jag tar upp?
  • Hitta på tre scener som du gestaltar
  • Kommentera tre inlägg från andra deltagare.


Lycka till!

Task Discussion