This course will become read-only in the near future. Tell us at community.p2pu.org if that is a problem.

Task Discussion


  • Leo   March 13, 2012, 7:43 p.m.

    Länken i slutet av uppgiften om skrivblockeringar går till "gestaltning och miljöskildringar" direkt. Innehållet i denna rubrik syns inte om man följer länkarna.

  • Leo   March 13, 2012, 7:40 p.m.

    Är det här en rubrik till en 'undersida'? Tror inte det går att skapa i P2PU. Prova att skriva nya rubriker i uppgiften direkt.