Tehtävät

Tehtävät on tarkoitettu yhdessä työstettäviksi ja pohdittaviksi. Tuutoroiduilla kursseilla voidaan käyttää yhteisiä keskustelualueita tai yhteiskirjoitusalustoja kuten wikejä, joihin tehtävissä laadittavat pohdinnat ja suunnitelmat tai niiden linkit kootaan. Kursseille osallistujat keskustelevat toistensa pohdinnoista ja suunnitelmista ja antavat toisilleen rakentavaa palautetta. Näin yhteinen ymmärrys ja tieto datan avaamisesta laajenee ja konkretisoituu ja datan avaamisen suunnitelmat kehittyvät toteuttamiskelpoisiksi.

Jos tuutoroitua kurssia ei ole tarjolla, niin tehtäviä voidaan työstää yksin tai yhdessä oman organisaation kollegoiden ja sidosryhmien kanssa. Kokemuksia, pohdintoja ja linkkejä suunnitelmiin voidaan jakaa kurssin eri lukujen keskustelualueilla tai organisaation intranetissa, extranetissa tai julkisesti organisaation blogissa tai wikissä.

Tehtävistä useimmat täydentävät projektimaisesti toisiaan. Siksi numerojärjestyksen noudattamista suositellaan. Tehtävä avauksesta tiedottamisesta ja viestinnän käynnistämisestä voidaan kuitenkin aloittaa rinnan muiden tehtävien kanssa heti, kun avattavasta datasta voidaan keskustella asiakkaiden, kansalaisten, avoimen datan yhteisön, potentiaalisten sovelluskehittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Viimeinen tehtävä, jossa tietoaineisto julkaistaan avoimena datana, kokoaa koko kurssin annin.

Tehtäväluettelo

  1. Datan avaamisen hyötyjä, tehtävä moduuleihin 1, Mitä on avoin data? ja 2, Miksi julkaista avointa dataa?
  2. Datan avaamisen haasteita, tehtävä moduuliin 3, Esteiden raivaaminen.
  3. Suunnitelma datan avaamiseksi, tehtävä moduuliin 4, Näin alkuun datan avaamisessa.
  4. Avauksesta tiedottaminen ja viestinnän käynnistäminen, tehtävä moduuliin 9, Osallistumiskulttuurin edistäminen. HUOM! Tehtävä kannattaa käynnistää rinnan aiempien tehtävien kanssa ja täydentää rinnan seuraavien tehtävien kanssa.
  5. Datan avaussuunnitelman täydentäminen, tehtävä moduuleihin 5, Erilaiset datan muodot, 6, Datan julkaisualustat, 7, Lisensointi ja 8, Lait ja säädökset.
  6. Tietoaineiston julkaiseminen avoimena datana, viimeinen tehtävä, jossa kootaan kurssin kaikkien moduulien anti.

Comments

comments powered by Disqus