Tehtävä 4. Avauksesta tiedottaminen ja viestinnän käynnistäminen

Laatikaa suunnitelma, miten tiedotatte asiakkaille, kansalaisille, avoimen datan yhteisölle, potentiaalisille sovelluskehittäjille ja muille sidosryhmillenne datasta, jota olette avaamassa, ja miten keskustelette datan avaamisesta näiden sidosryhmien kanssa.

Voitte aloittaa tämän tehtävän rinnan muiden tehtävien kanssa, jolloin voitte saada sidosryhmiltä tukea ja apua datan avaamisen suunnitelmaanne ja sen toteuttamiseen.

Vaikka julkaisunne ei olisikaan pysyvä, voitte silti tiedottaa siitä pilottinanne ja pyytää sidosryhmiltä rakentavaa kritiikkiä sekä toiveita tietoaineistoista, joita organisaationne pitäisi seuraavaksi avata.

Tehtävää tukee luku 9, Osallistumiskulttuurin edistäminen.

Tulos: Ensimmäinen tiedotus sidosryhmille. Suunnitelma täydennettynä viestintä- ja yhteistyösuunnitelmilla.


Comments

comments powered by Disqus