Tehtävä 6. Tietoaineiston julkaiseminen avoimena datana

Tässä tehtävässä kootaan koko kurssin kaikkien moduulien anti.

Viekää datan avaaminen maaliin! Kun tietoaineistonne on tallennettu sopivaan muotoon ja metadata valmiina, päättäkää sopiva julkaisupaikka, esim. avoindata.fi. Tarvittaessa voitte käyttää Githubia väliaikaiseen julkaisuun. Täydentäkää suunnitelmaanne käytännön kokemuksilla.

Tulos: Tietoaineisto avattuna ja julkaistuna. Kertokaa lyhyesti, minkä aineiston avasitte ja antakaa linkki siihen.


Comments

comments powered by Disqus