Päivitetty viimeksi: 2.3.2017

Datan avautuminen on 2010-luvun selkeä megatrendi. Tiedon kerääminen, muokkaaminen, säilyttäminen ja jakelu on kautta ihmiskunnan historian ollut kallis prosessi, joten tiedolle on totuttu laittamaan hintalappu. Tietotekniikan kehitys on kuitenkin pudottanut datan säilytys- ja siirtokustannukset murto-osaan aiemmasta. Kun tieto ei enää ole rajallinen resurssi, siirtyvät liiketoimintamahdollisuudet tiedon jakelusta tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Data, tieto ja informaatio kannattaa pääsääntöisesti jakaa mahdollisimman tehokkaasti ja laajalle, jotta siitä saatava hyöty maksimoituu.

Tämä Datan avaajan kurssi selvittää avoimeen dataan liittyvät taustat, yhteiskunnalliset muutokset sekä käytännön toimenpiteet datan omistajan näkökulmasta: miten käytännössä data avataan ja julkaistaan, jotta se hyödyttää mahdollisimman monia. Datan hyödyntäjän kurssi käsittelee aihetta datan jatkohyödyntäjän näkökulmasta.

Tätä kurssia ovat Maailmanpankin ja Suomen viestintä- ja liikenneministeriön rahoittamassa projektissa vuonna 2014 laatineet Aalto-yliopistosta tutkija Tarmo Toikkanen sekä Open Knowledge Finlandista Eija Kalliala, Antti Poikola ja Laura Sillanpää. Kurssi perustuu tekijöidensä kokemukseen ja ammattitaitoon sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin Avoimen kulttuuridatan ja Avoimen julkishallinnon datan mestarikursseihin, jotka Sanna Marttila, Laura Sillanpää ja Tarmo Toikkanen järjestivät Suomessa keväällä 2014.

Tämän kurssin sisarkurssi: Avoimen datan hyödyntäjä, johdanto