Tehtävä 1. Datan avaamisen hyötyjä

Ennen datan avaamista on hyvä pohtia omia odotuksia: Mitä organisaationne tavoittelee datan avaamisella ja millaisia hyötyjä odotatte? Mitkä näistä ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä asioita?

Pohdintanne taustaksi voitte tutustua lukuihin 1, Mitä on avoin data ja 2, Miksi julkaista avointa dataa?. Älkää kuitenkaan kirjoittako vastaukseenne luvussa 2 esitettyjä hyötyjä ainakaan sellaisinaan, vaan pohtikaa niitä ja muita mieleenne tulevia hyötyjä nimenomaan oman organisaationne kannalta.

Tulos: Lyhyt yhteenveto datan avaamisen hyödyistä oman organisaation kannalta.


Comments

comments powered by Disqus