Tehtävä 2. Datan avaamisen haasteita

Onko organisaatiossanne keskusteltu datan avaamisesta? Onko siihen suhtauduttu kielteisesti tai varauksellisesti? Millaisia perusteluja varaukselliseen suhtautumiseen on esitetty? Miten datan avaamisen esteitä organisaatiossanne on ratkaistu? Mitkä asiat huolestuttavat edelleen?

Voitte pohtia yhdessä myös luvussa 3, Esteiden raivaaminen lueteltuja datan avaamisen esteitä, mutta älkää kirjoittako niitä sellaisinaan vastaukseenne.

Tulos: Lyhyt yhteenveto datan avaamisen esteistä ja niiden raivaamisesta sekä mahdollisista huolenaiheista oman organisaation kannalta.


Comments

comments powered by Disqus