Tehtävä 5. Datan avaussuunnitelman täydentäminen

Täydentäkää suunnitelmaanne datan avaamiseksi avattavan datan muodolla, julkaisualustalla, lisenssillä ja metatiedoilla. Selvittäkää, miten ne käytännössä toteutetaan ja millaista apua saatatte tarvita.

Pohtikaa, miten lait ja säädökset vaikuttavat suunnitelmaanne organisaationne tietovarantojen avaamisesta. Tarvittaessa voitte pyytää organisaationne lakimiehiltä tiivistelmät toimintaanne koskevista säädöksistä, jotka vaikuttavat tietojen julkisuuteen tai salassapidettävyyteen.

Tehtävään löytyy tietoa luvuista 5, Erilaiset datan muodot, 6, Datan julkaisualustat, 7, Lisensointi ja 8, Lait ja säädökset.

Tulos: Valmis suunnitelma datan avaamisesta – jota voitte seuraavien tietoaineistojen avauksissa muokata ja tarkentaa.


Comments

comments powered by Disqus