Tehtävä 3. Suunnitelma datan avaamiseksi

Laatikaa suunnitelma organisaationne jonkin tietovarannon avaamisesta. Kuvatkaa suunnitelmassanne tietovarannon lisäksi myös aikataulu, vastuuhenkilöt tai -roolit ja resurssit.

Suunnitelman laadintaa tukee tutustuminen luvun 4, Näin alkuun datan avaamisessa datan avaamisen askeleisiin.

Tulos: Alustava datan avaamisen suunnitelma.


Comments

comments powered by Disqus