Päivitetty viimeksi 2.3.2017

Tämä kurssi on tarkoitettu niille, jotka aikovat hyödyntää verkosta saatavaa dataa ja avointa dataa eri tilanteisiin: päätöksenteon tukeen, ilmiöiden esiintuomiseen visualisointien avulla, datajournalismiin ja tarinoiden kerrontaan datasta. Kurssista voivat hyötyä etenkin datajournalistit ja sovelluskehittäjät, mutta kaikki, jotka ovat kiinnostuneita datan avulla uusien ilmiöiden löytämisestä tai johtopäätösten tekemisestä, voivat hyötyä kurssin tiedoista. Kurssin laskennallinen pituus on noin yksi työpäivä, joskin kurssilaisen lähtötasosta riippuen käytännön harjoitteisiin voi mennä enemmänkin aikaa. Kurssin läpikäynyt henkilö tuntee koko prosessin avoimen datan hausta sen luotettavuuden arviointiin ja siivoamiseen, johtopäätösten ja tulosten julkaisemiseen; hän osaa hyödyntää avointa dataa ilmiöiden kuvailussa tai sovelluskehityksessä.

Tätä kurssia ovat Maailmanpankin ja Suomen viestintä- ja liikenneministeriön rahoittamassa projektissa vuonna 2014 laatineet Aalto-yliopistosta tutkija Tarmo Toikkanen sekä Open Knowledge Finlandista Eija Kalliala, Antti Poikola ja Laura Sillanpää. Kurssi perustuu tekijöidenstä kokemukseen ja ammattitaitoon sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin Avoimen kulttuuridatan ja Avoimen julkishallinnon datan mestarikursseihin, jotka Sanna Marttila, Laura Sillanpää ja Tarmo Toikkanen järjestivät Suomessa keväällä 2014.

Tämän kurssin sisarkurssi: Datan avaaminen: Johdanto