Tehtävä 9. Datan siivoaminen käytännössä

Tutustukaa lukuun Datan siivoaminen.

Tarkastelkaa hankkimaanne avointa tietoaineistoa. Pitäisikö sitä siivota? Onko aineistossa korjattavia virheitä, epäolennaista tietoa tai merkittävästi poikkeavia arvoja? Pitäisikö aineistoa muokata, jos sitä yhdistetään johonkin muuhun aineistoon tai visualisoidaan jollain sovelluksella? Muokatkaa aineistoanne tarpeen mukaan. Raportoikaa tarkastelunne tuloksista ja mahdollisista muokkauksista.

Tulos: Lyhyt raportti aineistonne siivoustarpeista ja sen mahdollisesta muokkaamisesta. Linkki alkuperäiseen aineistoon sekä siivottuun tietoaineistoon.


Comments

comments powered by Disqus