Tehtävä 7. Taulukkolaskentaa käytännössä

Tutustukaa lukuun Taulukkolaskennan perusteet.

Valitkaa jokin numeromuotoinen avoimen datan aineisto, joko tehtävässä 3 hankkimanne tai jokin muu. Kokeilkaa, mitä saatte siitä irti taulukkolaskennan perustekniikoilla. Raportoikaa kokeilunne tulokset. Voitte peilata niitä suunnitelmaanne avointa dataa hyödyntävästä tuotoksesta.

Tulos: Raportti taulukkolaskennan perustekniikoiden kokeilemisesta, jossa on linkki tietoaineistoon sekä tiedot siitä saamistanne tuloksista.


Comments

comments powered by Disqus