Tehtävä 4. Aineiston laadun ja luotettavuuden arviointia

Tutustukaa lukuun Datan laadun ja luotettavuuden alkeet.

Arvioikaa hankkimanne aineiston laatua ja luotettavuutta. Jos itse keräsitte aineistonne, voitte valita jonkin muun aineiston, jonka laatua ja luotettavuutta arvioitte sen metatietojan ja sijaintitietojen perusteella. Raportoikaa arviointinne.

Tulos: Raportti aineiston laadusta ja luotettavuudesta.


Comments

comments powered by Disqus