Tehtävä 1. Avoin data

Tutustukaa lukuun Mitä on avoin data?.

Etsikää siinä luetelluista linkeistä tai muualta verkosta avattuja tietoaineistoja. Selvittäkää, onko niitä hyödynnetty esimerkiksi sovelluksissa, datajournalismissa tai tutkimuksissa. Luonnehtikaa löytämiänne tietoaineistoja ja niiden hyödyntämistä.

Tulos: Kevyt raportti ja linkkilista löytämistänne tietoaineistoista.


Comments

comments powered by Disqus