Taulukkolaskennan perusteet

Oppimistavoitteet: Taulukkolaskennan perustaidot sekä työkalun taitava käyttö ovat datan analysoinnissa olennaisia. Tässä luvussa annetaan eväät, joilla voit varmistaa, että taulukkolaskentataitosi ovat riittävät, tai tarvittaessa parantaa niitä.

Datalouhintaan on erikoistyökaluja, mutta lähtötasona voidaan pitää taulukkolaskennan perustaitoja. Oli ohjelmistosi sitten LibreOffice, OpenOffice, Microsoft Excel, Google Sheets tai jokin muu, niissä kaikissa on samat taulukkolaskennan toiminnot ja periaatteet. Kyse ei ole tietyn ohjelmiston nappuloiden ja valikoiden ulkoaopettelusta vaan taulukkolaskennan periaatteista ja perusteista. Minimitavoite on sellainen ymmärrys taulukkolaskennasta, että pystyy aavistamaan, mitä kaikkea datalle voidaan tehdä. Jos omat taidot eivät riitä, niin aina voi kysyä apua.

Tässä luetellut tärkeimmät perustekniikat pitäisi kaikilla olla hallussa. Tähän lukuun liittyvät harjoitukset ohjaavat lähtötasosi mukaisiin harjoitusaineistoihin ja oppaisiin.

 1. Solujen valitseminen
 2. Täyttökahva
 3. Perusfunktiot: sum, average, jne.
 4. Funktiot: countif, vlookup, jne.
 5. Suodattaminen
 6. Järjestäminen
 7. Solujen yhdistäminen
 8. Solujen pilkkominen
 9. Kaavion piirtäminen
 10. Pivot-taulukko
 11. Miksi taulukkolaskenta eikä tekstidokumentti? (miksi Excel, ei Word)
 12. Ymmärrys CSV:n ja Excel-tiedoston eroista
 13. Kuinka PDF-tiedosto muunnetaan taulukkolaskentatiedostoksi?

Tiivistelmä

Numeerisen datan käsittelyssä taulukkolaskentaohjelmistot ovat perustyökalu, jota on osattava käyttää taitavasti. Suurten tietoaineistojen käsittelyyn on erikoisohjelmia, joihin kannattaa tutustua, kun niiden käyttö tulee ajankohtaiseksi.

Tehtävät


Comments

comments powered by Disqus