Avoimen datan työnkulku yhdellä silmäyksellä

Oppimistavoitteet: Tässä luvussa saadaan yleiskuva vaiheista, joilla idea avoimen datan hyödyntämisestä etenee toteutukseksi.

Datalähtöisen journalismin prosessi

*Kuva: Datalähtöisen journalismin prosessi (lähde: Wikimedia)

Avoimen datan hyödyntäminen alkaa yleensä silloin, kun tiedossa on kiinnostava aihe tietyssä kontekstissa ja sen toteuttamisidea, johon tarvitaan dataa. Kaikki nämä työvaiheet selitetään tämän kurssin aikana. Erilaisia datan käyttötapoja on kuvailtu edellisessä luvussa.

Alussa selvitetään, löytyisikö idean tueksi avointa dataa. Datan on oltava sopivasti lisensoitua, mielellään koneluettavassa muodossa ja peräisin riittävän luotettavalta taholta. Jos sopiva tietoaineisto löytyy, niin seuraavaksi se on siivottava käyttökelpoiseen kuntoon. Tämän jälkeen datasta ryhdytään hakemaan tarvittavia tietoja. Dataa ehkä pitää yhdistää muihin tietoaineistoihin. Kun tarvittava informaatio on löydetty, se esitetään loppukäyttäjälle sopivassa, yleensä visuaalisessa muodossa ja sen ydinhavainnot kirjoitetaan auki, vaikkapa uutisartikkelin muotoon.

Jos lopputulos halutaan rakentaa vuorovaikutteisen sovelluksen muotoon, niin datasta tehtyjen löydösten jälkeen edessä on normaali sovelluskehitysprosessi: sovelluksen suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto, seuranta ja palautteen keruu ja iteratiivinen kehitystyö.

Tiivistelmä

Avoimen datan hyödyntäminen etenee ideasta sopivan datan etsimiseen ja sen visualisoimiseen tai sitä käyttävän sovelluksen rakentamiseen. Datan pitäisi olla avoimesti lisensoitua, koneluettavaa ja luotettavaa. Se siivotaan ja mahdollisesti yhdistetään muuhun aineistoon, jonka jälkeen siitä voidaan laatia visualisointi ja uutisartikkeli tai sovellus.

Tehtävä

Tehtävä 2. Avoimen datan työnkulku


Comments

comments powered by Disqus